Skautské centrum VANAIVAN

Prevádzkovateľom Skautského centra VANAIVAN je kopřivnické skautské stredisko, ktoré je základnou organizačnou jednotkou Junáka – zväzu skautov a skautiek ČR. Skautské centrum bolo vybudované v priebehu rokov 2008 – 2011 z prostriedkov EU a za prispenia mesta Kopřivnice.

Vanaivan tvoria dve základné časti – moderná budova a vonkajšie vybavenie. Vo vnútri budovy sa nachádza niekoľko klubovní, prednášková miestnosť, malá telocvičňa, počítačová učebňa a samozrejme sociálne zariadenie a kuchynka. Vonkajšie športové a relaxačné vybavenie tvoria lezecká stena, lanové centrum, vonkajšia posilňovňa, malý amfiteáter, ihrisko a táborisko. Celý areál môžu využívať aj vozíčkari.

Vanaivan môže byť využívaný pre najrôznejšie firemné akcie a školenia, kurzy tímovej spolupráce, ekologickej výchovy a podobne. Slúži tiež ako oddychové centrum pre školy, mládežnícke organizácie aj širokú verejnosť. V priebehu letných prázdnin je miestom pre organizovanie táborov.

Okolie skautského centra taktiež ponúka celú radu športových aktivít, napr. kúpalisko, krytý bazén, minigolf, bowling, konský ranč a dokonca aj paragliding. Aj cyklisti a kondiční bežci si nájdu to svoje. V zime je možné nastúpiť do udržiavanej bežkárskej stopy alebo využiť neďalekú zjazdovku.

Môžete tiež navštíviť množstvo pamiatok, ktoré ponúka Kopřivnice s automobilovými klenotmi značky Tatra, malebné mestečko Štramberk, Freudov Příbor alebo Hukvaldy, rodnú dedinku Leoša Janáčka.

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Středisko Kopřivnice, ev.č. 814.04
Komenského 1520
Kopřivnice, 742 21